Titus Brandsmaschool, gewoon een goede school

Welkom op de website van de Titus Brandsmaschool. U kunt op deze site veel informatie vinden over onze school. Voor ouders wiens kind(eren) al op onze school zit(ten), zijn er veel praktische zaken te lezen:

  • De maandelijkse Titustaal                                                                                                                                       
  • Foto’s van leuke activiteiten
  • Data van de vakanties
  • En nog veel meer


Voor nieuwe ouders is er ook meer over de achtergrond van ons onderwijs te lezen. Vanuit welke visie geven wij vorm aan ons onderwijs en hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit? Wilt u meer weten over onze school en/of een kennismakingsgesprek plannen, neemt u dan contact op met de directeur Maurice Bavelaar 015-2563929

Nieuw op de website

 

 

 

VOOR FOTO'S, GA NAAR ONZE FACEBOOKPAGINA!

 

 

De Titus Brandsmaschool is sinds november 2015  officieel een Gezonde School. We hebben het vignet gekregen op het thema 'Welbevinden en sociale veiligheid'. Het vignet krijg je als school alleen als je aan een aantal criteria voldoet: er is een pestprotocol, we werken met de Kanjertraining, we vragen jaarlijks aan de kinderen hoe ze school beleven; het gebouw is veilig en dat controleren we steeds enz....  In Delft zijn er nog maar heel weinig scholen die Gezonde School zijn en de Titus hoort daar nu bij!
In een later stadium kunnen we ook naar andere thema's kijken zoals 'voeding' of 'bewegen en sport'. 

 

 

Open dagen 
8.30 - 16.00 uur: 

 

Vrijdag 19 oktober 2018
Vrijdag 18 januari 2019

Vrijdag 22 maart 2019
Vrijdag 10 mei 2019

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Samen met de peuterspeelzaal Klavertje Vier en de Delftse Daltonschool vormt onze school een VVE-cluster. Dat betekent dat we gezamenlijk vorm geven aan het onderwijs aan kinderen die een taalachterstand hebben. Door regelmatig overleg en gezamenlijke activiteiten te organiseren proberen we deze taalachterstanden bij peuters en kleuters terug te dringen.